Αρχική | Η περιοχή Ιωαννίνων & η Αργυροχοϊα | Το Σωματείο Ασημουργών Ιωαννίνων & το Δ.Σ. | Τα μέλη του Σωματείου | Επικοινωνία

Για να επικοινωνήστετε με το Σωματείο, δείτε τη σελίδα "Το Σωματείο Ασημουργών Ιωαννίνων & το Δ.Σ." Για ηλεκτρονική επικοινωνία, χρησιμοποιήστε το E-mail info@ioanninasilver.com .

Για να επικοινωήστε με τα μέλη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τους, δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στη σελίδα: "Τα μέλη".

 

 


Σωματείο Ασημουργών Ιωαννίνων

"Η Γιαννιώτικη Τέχνη"
Οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11,
ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ. - Ιωάννινα
E-mail: info@ioanninasilver.com

Αρχική | Η περιοχή Ιωαννίνων & Η Αργυροχοϊα | Το Σωματείο Ασημουργών Ιωαννίνων & το Δ.Σ. | Τα μέλη του Σωματείου | Επικοινωνία
Home page | Ioannina, the region & the silversmiths | The Association of Ioannina silversmiths | Our members | Contact Us

Page design and web hosting by Alfastar Hellas S.A.
Copyright © 2005-2012 Alfastar Hellas S.A.